Till Startsidan

Rik på riktigt

Ett föredrag om livskvalitet som tar utgångspunkt i att det är i vardagen vi bygger vår livskvalitet. Detta är ett tillfälle att utforska vad som gör vardagen värdefull och prova sina förhållningssätt. Garanterad stimulans att ta självvalda initiativ som radikalt kan förbättra livskvaliteten.

Alternativa rubriker kan vara ”Renovera vardagen” eller ”En värdefull vardag är möjlig”.

Innehåll:
– Vardagens Värden
– Vardagens Femkamp
– Fyra förhållningssätt
– Att använda handlingsutrymmet

Tidsåtgång: 3-3,5 timmar (interaktivt föredrag). Kan med mer tid (5-6 timmar) utvecklas till en temadag som innefattar tid för reflektion, samtal i grupper om 5-6 personer, samt utveckling av personliga självvalda förbättringsinitiativ.

Föredragshållare: Fredrik Warberg


Föreningen Tidsverkstaden   Södra Larmgatan 6   •   411 16 Göteborg   •   e-post: info@tidsverkstaden.se
Copyright © 2024 Föreningen Tidsverkstaden  •  Om personuppgifter och Cookies  •  Webmaster  •   Credits  •   Powered by WordPress