Till Startsidan

Hållbar arbetslivskvalitet

Ett föredrag om arbetslivskvalitet och vad vi kan göra för att få den hållbart hög. Innehåller genomgång av de fem områden som (enligt Tidsverkstaden och Forskningscenter før livskvalitet) avgör graden av vår upplevda arbetslivskvalitet, samt de fyra olika förhållningssätt till arbetssituationen och resten av livet vi kan välja på. Deltagarna uppmuntras också att använda sitt handlingsutrymme och ta konkreta och konstruktiva förbättringsinitiativ.

Det finns möjlighet att lägga extra tyngdpunkt på några av de fem områdena som ingår i den definition av arbetslivskvalitet som vi utgår från: Personlig livskvalitet, Lagom mycket jobb, Lagom utmaning, Konstruktiv kultur och Meningsfullhet.

Tidsåtgång: 1-3 timmar (endast föredrag) med möjlighet att utöka till ett seminarium eller en temadag på c:a sex timmar. Då med utrymme för reflektion, samtal i grupper om 5-6 personer, samt utveckling av självvalda förbättringsinitiativ

Föredragshållare: Fredrik Warberg


Föreningen Tidsverkstaden   Södra Larmgatan 6   •   411 16 Göteborg   •   e-post: info@tidsverkstaden.se
Copyright © 2024 Föreningen Tidsverkstaden  •  Om personuppgifter och Cookies  •  Webmaster  •   Credits  •   Powered by WordPress