Till Startsidan

Fyra förhållningssätt

FYRA FÖRHÅLLNINGSSÄTT – VIRUS ELLER VACCIN I VERKSAMHETENS VARDAG
Hur vi har det är en sak – hur vi tar det är en annan. Föredraget tar upp de fyra förhållningssätt vi kan välja på då något i vår livs- eller arbetslivssituation inte är som vi vill att det ska vara: 
– Förbanning
– Förträngning
– Förnöjsamhet
– Förändring
Hur vi förhåller oss till en situation påverkar oss och vår omgivning i lika hög grad som situationen i sig. Vi kan – som individ och grupp – välja mer eller mindre konstruktiva förhållningssätt till varje situation i arbetsvardagen. Om vi hamnar i mindre konstruktiva mönster, kan det fungera som ett virus i arbetsplatskultur och verksamhet. Omvänt kan regelmässigt konstruktiva val fungera som ett vaccin som hjälper till att hantera svåra situationer samt bidra till en närande kultur och utveckling av verksamheten.

Föredraget inehåller också en fördjupning avseende förhållingssättet Förändring – genom att visa på det (ofta till stor del outnyttjade) handlingsutrymme vi människor har inom vilket vi har möjlighet att själva besluta om, eller påverka andra till, att förändring av sådant som vi tycker är väsentliga att förbättra

Föredraget syftar framför allt till att stimulera val av konstruktiva förhållningssätt och användning av det egna handlingsutrymmet – till nytta för vårt eget välbefinnande såväl som för omgivningen på arbetsplatsen och de som verksamheten finns till för.

Föredraget tar en timma, men med mer tid ökar möjligheterna till interaktivitet, reflektion, samtal och självvalda förbättringsinitiativ. Om vi får 3-4 timmar kan det bli en Verkstad .

Föredragshållare: Fredrik Warberg


Föreningen Tidsverkstaden   Södra Larmgatan 6   •   411 16 Göteborg   •   e-post: info@tidsverkstaden.se
Copyright © 2024 Föreningen Tidsverkstaden  •  Om personuppgifter och Cookies  •  Webmaster  •   Credits  •   Powered by WordPress