Till Startsidan

Utbildning av verkstadsledare

Tidsverkstaden erbjuder utbildning i en metod för utveckling av arbetsgrupper som vi kallar Verkstadsmetoden.

Verkstadsmetoden är enkel att använda och ger mycket goda förutsättningar för utveckling, underhåll och reparation av tillståndet i arbetsgrupper. Innehållet blir det som gruppen själv väljer att ägna tid åt för att förbättra. Arbetssättet stimulerar gruppens konstruktiva handlingskraft – till nytta för de enskilda medarbetarna, gruppen, verksamheten och de som verksamheten finns till för.

Vi sprider metoden genom att utbilda verkstadsledare för organisationer som vill ha intern tillgång till den, men även genom att erbjuda öppna verkstadsledarutbildningar till andra som vill vidga sin verktygslåda med ytterligare en metod för utveckling av människor och grupper.

Det finns tre alternativa utbildningsformer:
– 3-dagars öppen kurs i arrangemang av Föreningen Tidsverkstaden
– En organisation arrangerar utbildning för interna verkstadsledare
– Praktisk Personlig Utbildning – en möjlighet till kostnadsfri utbildning för försigkomna

Under utbildningen får deltagarna också bekanta sig med en rad andra användbara metoder för ledning av gruppaktiviteter. En omfattande dokumentation ingår också.

Inbjudan till den senaste öppna Verkstadsledarutbildning vi genomförde finns här. Observera att mycket kan ha ändrats sedan dess!

En lista över utbildade Verkstadsledare finns här.


Föreningen Tidsverkstaden   Södra Larmgatan 6   •   411 16 Göteborg   •   e-post: info@tidsverkstaden.se
Copyright © 2019 Föreningen Tidsverkstaden  •  Om personuppgifter och Cookies  •  Webmaster  •   Credits  •   Powered by WordPress