Till Startsidan

Alla artiklar i "Huvudrubriker"

KORT OM TIDSVERKSTADEN

Publicerad onsdagen den 17:e juni 2009

Tidsverkstadens verksamhet handlar om att utforma och leda utvecklingsaktiviteter som  bidrar till:

– en hållbar, mer rättvis och mänsklig samhällsutveckling

– en hållbar livskvalitet via mer medvetna val i vardagslivet

– förbättrade förhållanden på arbetsplatser i offentliga och ideella sektorn

Vi menar såklart inte att våra insatser ska lösa allt det här, men vi hoppas kunna bidra till några steg på vägen. Mer om hur vi tänker att vi kan vara till nytta går att läsa genom att utforska de flikar som följer med, var du än befinner dig på denna hemsida.

Om du klickar på HÅLLBAR LIVSKVALITET hittar du exempel på saker du kan göra för att stärka din livskvalitet och vad vi gör för att stimulera utveckling av ett hållbart välbefinnande.

Under rubriken BÄTTRE PÅ JOBBET kan du läsa om vår verksamhet för att bidra till ett hållbart arbetsliv.

Utforska avdelningen HÅLLBART SAMHÄLLE – där finns våra funderingar om vad som krävs för att ett hållbart samhälle ska kunna ta form.

Klicka på REFLEKTERA så kan du hitta massor med stimulans till att stanna upp och reflektera över din och andras livskvalitet en stund.

Fliken VAD VI GÖR sammanfattar och beskriver de olika teman och ämnesområden vi jobbar med.

För att läsa mer om bakgrunden till Tidsverkstaden och om oss som står bakom, klicka här.

FÖR ARBETSPLATSER

Publicerad måndagen den 15:e juni 2009

Människor i viktiga verksamheter förtjänar goda arbetsförhållanden. Här är några förslag till dig som vill ta initiativ till att påbörja självvalda förbättringar på din arbetsplats.

VERKSTAD FÖR VIKTIGA VERKSAMHETER
Innehållet i en Verkstad bestäms av de förutsättningar som råder och de frågor som är viktiga och aktuella för gruppen. En Verkstad omfattar 3 – 4 träffar, oftast halvdagar. Arbetssättet kännetecknas av:
– utrymme för reflektion och respektfulla samtal
– att stärka konstruktiva förhållningssätt
– att utforska och konkretisera det egna handlingsutrymmet för förbättring
– att stimulera självvalda förbättringsinitiativ

Läs mer om Verkstäder

TEMADAG OM MEDARBETARSKAP ELLER ARBETSLIVSKVALITET
Vill du bidra till öka halten konstruktiva förhållningssätt på din arbetsplats? Tycker du att det vore positivt om du och dina kollegor kom igång med självvalda förbättringar av det ni själva kan påverka istället för att vara missnöjda med saker ni inte kan göra något åt eller vänta på förändringar uppifrån?  Att föreslå en temadag (eller halvdag) om ”Medarbetarskapets möjligheter” eller ”Hållbar Arbets/livskvalitet” eller  ”Att tackla tidspress” kan vara ett konkret bidrag till att påverka förhållningssätt och få igång självvalda förbättringar.

Läs mer om Temadagar

RIK PÅ RIKTIGT – VÅR BOK

Publicerad måndagen den 9:e juni 2008

Rik på riktigt – en värdefull vardag är möjlig
Boken är skriven av Föreningen Tidsverkstadens grundare Fredrik Warberg och Jörgen Larsson. Första upplagan kom ut i mars 2005 på bokförlaget Natur & Kultur. I januari 2007 släpptes pocketupplagan (också på Natur & Kultur) och den trycktes i två omgångar.  Under 2012 sålde den slut på förlaget, men nu finns den i handeln igen – tack vara Camino Förlag  där den går att beställa. Kolla gärna in Camino Magasin om du inte redan känner till denna hållbarhetsuppmuntrande publikation.

Boken trycks på print-on-demand, d v s en i taget. Att den kostar mer än pocketutgåvan beror alltså inte på att Camino Förlag skär guld med täljkniv och inte heller på att vi tar ut hög royalty, för det gör vi inte alls. Boken finns såklart också att låna på biblioteken.

Vi är glada att boken får ett fortsatt liv eftersom så många människor hört av sig till oss och berättat att den haft betydelse för dem i deras vardagsliv.

Ur inledningen:
Vi vill inspirera dig att tänka på dig själv och din vardag, men det här är ingen handbok i egoism. Det är snarare en reflektionsbok med syfte att stimulera medvetna val som leder till hög livskvalitet för dig och som samtidigt ger utrymme för andra människors möjligheter till detsamma – kanske kan vi kalla det för solidarisk individualism.

Innehållsförteckning och hela inledningen finns här

Ett upplägg för samtalsträffar som bygger på boken finns här

Föreningen Tidsverkstaden   Södra Larmgatan 6   •   411 16 Göteborg   •   e-post: info@tidsverkstaden.se
Copyright © 2019 Föreningen Tidsverkstaden  •  Om personuppgifter och Cookies  •  Webmaster  •   Credits  •   Powered by WordPress