Till Startsidan

Vi lyssnade på & läste: Nina Björk

11:e december 2012 av Fredrik

Nina Björks senaste bok heter Lyckliga i alla sina dagar – om pengars och människors värde.

Nina B skräder inte orden. Vare sig då man lyssnar på henne live eller då hon skriver. Hon konstaterar att den ökande produktiviteten kräver en motsvarande ökning av konsumiteten – att vi behöver köpa mer och mer eftersom vi blir mer och mer effektiva i att tillverka varor.

Förr drevs konsumtionen av att det var människor som behövde varor. Nu är det varorna som behöver människor för att bli köpta. Varor har hamnat i centrum istället för människors behov. Och vad ska varorna göra om vi inte köper dem? Varor tillverkas för att säljas och generera vinst. Och samhällsekonomin har blivit beroende av konsumtionen. För vad ska människor jobba med om vi inte konsumerar?

För välfärdens skull ska vi alltså konsumera mera. Trots att vi i rika länder inte ökar vår livskvalitet då vi ökar konsumtionen. Trots att vi får slita för att ha råd att köpa mer. Trots att det är vår fossildrivna konsumtion som sabbar miljön för våra efterkommande. Trots att naturresurserna inte räcker för ökning av levnadsstandarden i fattiga länder – där de faktiskt skulle öka sin livskvalitet genom ökad konsumtion.

Tänk om vi istället skulle vara nöjda? Den nöjda människan är det största hotet mot tillväxt och ökande marknader. Detta måste väl betraktas som ett systemfel – att det som är bra på individuell nivå är dåligt på kollektiv nivå. Och omvänt.

Det är inte det att vi är dumma i huvudet som konsumerar saker vi inte behöver. Det finns rejäla finansiella muskler som vill motverka vår nöjdhet: under år 2011 spenderades 62 miljarder SEK på att få oss att spendera SEK på saker vi inte alltid behöver. Jämförelsevis kan konstateras att statens budget för 2013 för universitetsutbildning och -forskning är på 57 miljarder.

Men det behövs mer än pengar för att hålla konsumtionen igång. Alla möjliga knep tas till. Att varufiera upplevelser och känslor är ett. Som att i marknadsföring av varor spela på drömmar om och längtan efter mänskliga värden som gemenskap, tillhörighet, bekräftelse, självkänsla, trygghet, mening, glädje, frid, med mera. I själva verket är det som säljs en soffa, ett nytt kök, en Thailandsresa, en fräck bil, inbrottslarm, en avslapnings-CD, fettsugning eller en personlig coach. Men konsumtionen förpackas i paket som ser ut som det vi egentligen längtar efter.

Några citat från den bransch som säljer saker till oss:

”Sälj drömmar, inte produkter eller tjänster” John Tabita, rådgivare inom sälj och marknad

”…till skillnad från materiella varumarknader, vilka till slut når en mättnad, är varufieringen av upplevelser alltid möjliga att förnya och marknaden mindre benägen att ta slut”
Martyn J Lee i ”Consumer Culture Reborn”

Ett annat trix är planerat åldrande – att medvetet designa och konstruera produkter med begränsad livsslängd; så de går sönder, tappar funktion eller känns föråldrade. Redan på 50-talet pratade marknadsförare om planerat åldrande som lösning på ”problemet” att varor håller för länge:

”Planerat åldrande: lösningen för mättade marknader” Martin Mayer i Dun´s Review and Modern Industry (feb 1959)

”Om varorna inte slits ut fortare, kommer fabrikerna att stå stilla och människorna bli arbetslösa” Leon Kelley, dir.

”Vi gör bra varor, vi uppmanar folk att köpa dem och året därpå lanserar vi medvetet något som gör de gamla varorna urmodiga, föråldrade” Brooks Stevens, formgivare

Nina Björk pratar och skriver en hel del om att konsumtionssamhället präglas av konkurrens. Företag konkurrerar om våra pengar. Vi själva konkurrerar och tävlar i många områden i livet – det gäller att vara bra i skolan och visa framfötterna i arbetslivet för att bli få de rätta jobben. Även välfärdsverksamheter konkurrerar. Skolor och olika vårdinrättningar får lägga pengar på marknadsföring – tävla om elever, patienter och åldringar.

Konkurrens bygger på rädsla att hamna i bakvatten. Nina B frågar sig: hur skulle det se ut om vi la lika mycket energi på att samarbeta som vi gör på att konkurrera.

Ekonomismens logik är klar. Och rådande. Nina menar att vi behöver en annan rationalitet och politik som bygger på det faktum att vi lever inom obönhörliga ekologiska gränser, som bygger på hållbarhet och på mänskliga behov.

Det är svårt att inte hålla med. Läs vårt inlägg om Tillräcklighetsekonomin.

Lyssnat, läst och tolkat av Fredrik W.1 Kommentar till “Vi lyssnade på & läste: Nina Björk”
  1. 1

    bingemar nilsson skriver:

    Hon är en av oss! Tidsverkstad-are! Är det inte snart dags att ha en ’riksträff’ för TV-are? Så tar vi med oss Nina för samtal! Hennes bok gjorde mej väldigt gott!

Skriv en kommentar

Föreningen Tidsverkstaden   Södra Larmgatan 6   •   411 16 Göteborg   •   e-post: info@tidsverkstaden.se
Copyright © 2019 Föreningen Tidsverkstaden  •  Om personuppgifter och Cookies  •  Webmaster  •   Credits  •   Powered by WordPress