Till Startsidan

Är Schlaug, Reinfeldt, riksdagen, Kennedy, Marx och Mills överens?

1:e november 2011 av Fredrik

Birger Schlaug, som presenterar sig själv som avdankad politiker men också kan kallas fri debattör, gästade omställningskonferensen ”Ett annat Göteborg är möjligt” som gick av stapeln i Göteborg den 14-15 oktober.  Till att börja med följer några (ej exakt återgivna) av de tankar han luftade. Bland annat om bunkertänkande och en berättelse inifrån riksdagens herrbastu.

”Ekonomisk tillväxt” är svaret på de flesta frågor som ställs i dagens politiska klimat. Till exempel på frågan om vad som drivit utvecklingen av våra förbättrade livsvillkor.  Frågorna ställs (och svaren levereras) – enligt Birger – inifrån en mental bunker. Svaret på frågan är istället  att det är människors strävan efter ett bättre liv som drivit utvecklingen. Ekonomisk tillväxt har hittills varit en följd. Men, på den nivå som vår västliga levnadsstandard befinner sig, leder inte ökad tillväxt till ett bättre liv. Livstillfredsställelsen har heller inte ökat i västvärlden på de senaste 40-50 åren trots att de präglats av mycket stark tillväxt. Den fråga politiker behöver ställa för framtiden är istället: ”vad är ett bättre liv”? Och följdfrågan ”hur kan politiken bidra till förutsättningarna för ett gott liv”? Birger menar att vi får ett bättre liv om vi slutar fokusera på ekonomisk tillväxt. Det är inte helt lätt eftersom ”livsstilspropaganda” (reklam) för runt 55 miljarder SEK årligen försöker få oss att tro konsumtion är grejen. Detta är alltså ett skäl att sluta koncentrera politiken i västvärlden på tillväxt. Ett annat är såklart att det är helt ohållbart i ett ekologiskt perspektiv.

En intressant berättelse från insidan politiken var den som Birger beskrev från herrbastun i riksdagen (ibland är dessvärre svårt att inte tänka i bilder…). I nakenheten och värmen, berättar Birger, var politiker från alla läger överens om att ett gott liv för medborgarna är det helt naturliga målet för politiken att sträva efter och inte tillväxt. När de kom ut och fick på sig kavaj och slips och hamnade framför en mikrofon, så återkom mantrat om ekonomisk tillväxt. Nu var denna historia från år 2000, så något kan ju ha förändrats. Men så här utanför bastun har vi i alla fall inte sett så många tecken på minskat tillväxtfokus. Kanske borde politiker bada bastu oftare.

Johan Erlandsson, Ecoprofile tog fotot till höger på Fredrik Warberg, Tidsverkstaden, samt Birger Schlaug och Ingrid Westerfors från Ekobanken i samband med en paneldiskussion på omställningskonferensen.

Enigheten i bastun är inte överraskande i ljuset av hur överens vissa historiska personer med helt olika politiska idéer varit.Till exempel var två så vitt skilda ideologer som John Stewart Mills (som brukar benämnas som liberalismens fader) och Karl Marx överens om att när man nått det materiellt goda samhället, är det andra saker som är viktiga att fokusera på.  Som det goda livet. Betänker vi dessutom vad moderate riksdagsmannen, handelsministern och  professorn i nationalekonomi, Staffan Burenstam Linder, skrev redan 1969 i sin bok ”Den rastlösa välfärdsmänniskan”, så speglas enigheten om ohållbarheten i ständig tillväxt än mer:  ”…en ny form av ekonomiskt slaveri, som inte längre bottnar i kampen för ekonomisk överlevnad utan i en tillväxtmani som ibland, i de bokförda expansionsökningarnas namn, tvingar oss att fördela våra ekonomiska resurser, inklusive tiden, destruktivt – så att vi raserar sådana naturliga grundvalar för vår existens som luft, vatten, jord, naturskönhet och vår egen arvsmassa.

Till detta kan läggas nedanstående moderata högst aktuella citat – från ett av Fredrik Reinfeldts tal till moderaternas stämma den 20 oktober 2011.

”Rätt omfattande funderingar finns i vårt svenska samhälle kring konsumtionssamhället. Är det livets mening? Flest prylar när vi dör vinner – är det det som är syftet? Också den här tanken: om alla konsumerade lika mycket som vi, klarar världen av det totalt sett? Känslan av att vara lite mer försiktig med konsumtionen, göra den mer hållbar, bli mer rädd om man det man har. Ett ökat intresse för att sälja på Blocket och allt vad det heter, via nätet, det man har haft till någon annan. Familjer som diskuterar att avstå att ha julklappar på julafton. Stressen som många känner av, en sorts hets att konsumera och kanske ännu värre för de som inte alls har råd. Den typen av frågor är oerhört viktiga att lyssna in ………”

En sak hade varit om statsministern sagt så här på omställningskonferensen eller i någon annan grön omgivning – men på moderaternas stämma! Kommer vi att se dessa tankar omsättas i någon slags politik?

När vi ändå håller på – här kommer ett citat till om kritik kring BNP och ekonomisk tillväxt som mått för nationers framåtskridande. Robert Kennedy yttrade nedanstående i mars 1968, under sin valrörelse inför presidentvalet. I maj blev han mördad.

“Gross National Product measures neither the health of our children, the quality of their education, nor the joy of their play. It measures neither the beauty of our poetry, nor the strength of our marriages. It is indifferent to the decency of our factories and the safety of our streets alike. It measures neither our wisdom nor our learning, neither our wit nor our courage, neither our compassion nor our devotion to our country. It measures everything in short, except that which makes life worth living. It can tell us everything about our country, except those things that make us proud to be a part of it.

Så låt oss istället fokusera all politisk verksamhet på BNV – Befolkningens och Naturens Välbefinnande. I vår värld (tyvärr än så länge bara en fantasivärld) är detta ett samlingsindex för 9 olika mått. Om intresse finns ska vi gärna återkomma med mer detaljerad beskrivning av dessa. Den som inte vill sätta sig in i detta vårt möjligen tveksamma tankegods kan istället utforska måttet HPI – Happy Planet Index, som från vår horisont ser ut att vara ett av de bättre begreppen att mäta med. Kan kollas in på New Economics Foundations hemsida.



Föreningen Tidsverkstaden   Södra Larmgatan 6   •   411 16 Göteborg   •   e-post: info@tidsverkstaden.se
Copyright © 2019 Föreningen Tidsverkstaden  •  Om personuppgifter och Cookies  •  Webmaster  •   Credits  •   Powered by WordPress