Till Startsidan

Vi lyssnade på: Jan Jörnmark

3:e april 2011 av Fredrik

Jan Jörnmark är ekonomie doktor och urban explorer. Vad det innebär och betyder kan du bäst kolla in på hans hemsida. Fotot till höger är taget av Jan Jörnmark och är bara ett av mängder som finns till beskådande på hans fascinerande hemsida.

Här följer några uppsnappade fragment från en föreläsning med Jan i mars i Göteborg. Om du får chansen – lyssna på honom sjäv.

På 90% av Sveriges yta minskar befolkningen. Detta är enligt Jan J en  följd av globaliseringen, där industrier  säljs ut till ägare utan anknytning till orten. Snart försvinner industrierna – särskilt de som ligger i glest befolkade områden och långt sina kunder. Trenden går mot att industrierna ska ligga nära köparna. Japanska stålverk ligger exempelvis vägg i vägg med Toyota som ska använda deras produkter.

När industrierna flyttar från en ort där de dominerat blir det tomt – inte bara på arbetstillfällen. Bostadsområden som byggdes i expansiontider överges och många rivs för att slippa underhållskostnader för tomma hus. Rivningarna leder till att orten ändrar skepnad, med stor tomma sår i vad som kan ha varit relativt centrala lägen.

Dessutom lämnas – ibland ofantligt stora – fabriksområden vind för våg och i förfall. Det händer att det dyker upp mer eller mindre seriösa entreprenörer med vilda idéer till framtida verksamheter och tas emot som frälsare av desperata kommunledningar. Men arbetsplatserna kommer inte tillbaka försvinner och de unga lämnar för storstäderna.

Det är långt ifrån bara Sverige som lever med denna utveckling/avveckling. I USA halverades antalet ”blue collar workers” mellan 1995 – 2010. Fabriksarbete var i första hälften av denna tidsperiod välbetalt i USA och många bodde i villor. När jobben försvann övergavs stora områden för att folk inte hade råd att bo kvar. Detroit gick från att vara 2-miljonerstad under bilindustrins expansionstid till nuvarande 800.000 invånare. I Detroit frodas vad som kallas för ”guerilla gardening” – spontan uppodling av ytor som frigjorts då eftersatta hus rivits eller lämnats till självförfall. Det har pratas om att börja odla spannmål på ett strukturerat sätt i cet som tidigare betraktats som relativt centrala delar av staden.

Jan Jörnmark ger inget hoppfullt skimmer över framtiden för det glest befolkade inlandet. Han hävdar att det enda sättet för industrier att finnas kvar på mindre tillgängliga orter, är genom ständig innovation och rationalisering/stordrift.  Men inte ens det räcker alltid.  Exempelvis startades – i en tidigare nedlagd industri – en mycket rationell fabrik i Deje, Värmland som tillverkade underlagspapp till heltäckningsmattor. Vi vet vad som hände med marknaden för heltäckningsmattor.

Noterat av Fredrik W.

Föreningen Tidsverkstaden   Södra Larmgatan 6   •   411 16 Göteborg   •   e-post: info@tidsverkstaden.se
Copyright © 2019 Föreningen Tidsverkstaden  •  Om personuppgifter och Cookies  •  Webmaster  •   Credits  •   Powered by WordPress