Till Startsidan

Korta kalla fakta om konsumtionstrender

12:e mars 2010 av Fredrik

Nedan följer några kalla fakta om hur vår konsumtion har utvecklats när det gäller några av våra främsta vardagsvärstingar ur klimatsynpunkt. Parallellt med att vi försöker smälta nedanstående siffror kan vi betänka att vår upplevda livskvalitet faktsikt inte ökat sedan runt 1970. Och att detta inte bara gäller i Sverige utan i hela västvärlden.

Bostadsytan i Sverige har under perioden 1970 – 2000 ökat med 51 % (per capita) (Jonas Nässén, John Holmberg 2005)

Konsumtionen av nötkött i Sverige har under perioden 1990 – 2005 ökat med 47 % (kg/capita) (SIK 2009). Under samma period har den svenska produktionen av nötkött inte ökat.

Flygresorna globalt har under perioden 1990 – 2007 ökat med 122 % (person-km) (SIKA 2009). Detta innebär en ökning på i genomsnitt c:a 5 % per år.

Personbilarna och vår användning av dem här i Sverige har ju utvecklats en del genom åren. Det här har hänt under perioden 1975 – 2007: Personbilarnas vikt har ökat med 30%. Motoreffekten har ökat med 83 %. Bränsleffektiviteten har ökat med 30% (Sprei, Karlsson 2010). Antalet körda person-kilometer har ökat med 53 % (SIKA 2009). Tänk hur mycket mindre utsläpp biltrafiken hade givit upphov till om vi 1) hade minskat vikten på personbilarna, 2) undvikit att öka motoreffekten, 3) kört mindre bil. Då hade vi kanske med hjälp av den ökade bränsleeffektiviteten till och med lyckats minska utsläppen….

Tack för siffrorna, Jonas Nässén på Chalmers.

För mer information om vardagsvärstingarna, kolla in  BILEN, BIFFEN, BOSTADEN, Hållbara laster – smartare konsumtion
(Slutbetänkande av Utredningen om en handlingsplan för hållbar konsumtion – för hushållen. Stockholm 2005)

 

 

 


Föreningen Tidsverkstaden   Södra Larmgatan 6   •   411 16 Göteborg   •   e-post: info@tidsverkstaden.se
Copyright © 2019 Föreningen Tidsverkstaden  •  Om personuppgifter och Cookies  •  Webmaster  •   Credits  •   Powered by WordPress