Till Startsidan

FÖR ARBETSPLATSER

15:e juni 2009 av Fredrik

Människor i viktiga verksamheter förtjänar goda arbetsförhållanden. Här är några förslag till dig som vill ta initiativ till att påbörja självvalda förbättringar på din arbetsplats.

VERKSTAD FÖR VIKTIGA VERKSAMHETER
Innehållet i en Verkstad bestäms av de förutsättningar som råder och de frågor som är viktiga och aktuella för gruppen. En Verkstad omfattar 3 – 4 träffar, oftast halvdagar. Arbetssättet kännetecknas av:
– utrymme för reflektion och respektfulla samtal
– att stärka konstruktiva förhållningssätt
– att utforska och konkretisera det egna handlingsutrymmet för förbättring
– att stimulera självvalda förbättringsinitiativ

Läs mer om Verkstäder

TEMADAG OM MEDARBETARSKAP ELLER ARBETSLIVSKVALITET
Vill du bidra till öka halten konstruktiva förhållningssätt på din arbetsplats? Tycker du att det vore positivt om du och dina kollegor kom igång med självvalda förbättringar av det ni själva kan påverka istället för att vara missnöjda med saker ni inte kan göra något åt eller vänta på förändringar uppifrån?  Att föreslå en temadag (eller halvdag) om ”Medarbetarskapets möjligheter” eller ”Hållbar Arbets/livskvalitet” eller  ”Att tackla tidspress” kan vara ett konkret bidrag till att påverka förhållningssätt och få igång självvalda förbättringar.

Läs mer om Temadagar


Föreningen Tidsverkstaden   Södra Larmgatan 6   •   411 16 Göteborg   •   e-post: info@tidsverkstaden.se
Copyright © 2019 Föreningen Tidsverkstaden  •  Om personuppgifter och Cookies  •  Webmaster  •   Credits  •   Powered by WordPress