Till Startsidan

Utbildning i Verkstadsmetoden 5-7 maj 2009

30:e november 2008 av Fredrik

Ett tillfälle för dig som söker enkla men givande verktyg att använda i arbete med  grupper. Vidga din verktygslåda med Verkstadsmetoden – för konkret förbättringsarbete och meningsfulla möten.

Välkommen till Verkstadsledarutbildning 5 -7  maj 2009  på Kärlingesunds gård i Bohuslän. En uppföljningsdag 6 månader efter kursen ingår också.

Inbjudan finns här

Utbildningen ger dig möjlighet och rättighet att fritt använda Verkstadsmetoden och det material som ingår. Du får kalla det för vad du vill och vi uppmuntrar dig att anpassa och vidareutveckla hur du vill så att metoden blir din egen. Under utbildningsdagarna går vi också igenom andra metoder och övningar som är bra komplement till Verkstadsmetoden.

Verkstadsmetoden är utarbetad för enkel, handfast och verksam utveckling av vardagssituationen i olika slags grupper. Innehållet blir det som gruppen väljer. Själva arbetssättet bidrar till utveckling av gruppens förmåga att kommunicera och stimulerar dessutom handlingskraft och konstruktiva förhållningssätt. Till nytta för de enskilda deltagarna, för gruppen, för den verksamhet som deltagarna är en del av och för de som den verksamheten finns till för.

En förteckning över tidigare utbildade Verkstadsledare finns här


Föreningen Tidsverkstaden   Södra Larmgatan 6   •   411 16 Göteborg   •   e-post: info@tidsverkstaden.se
Copyright © 2024 Föreningen Tidsverkstaden  •  Om personuppgifter och Cookies  •  Webmaster  •   Credits  •   Powered by WordPress