Till Startsidan

Lyckan kommer, lyckan går …

6:e november 2007 av Fredrik

Konferens om lycka
Den 27-28 oktober genomfördes världens första lyckokonferens på Göteborgs universitet. Konferensen anordnades av Charity International och Filosofiska Institutionen på Göteborgs universitet. Den samlade några av Europas främsta lyckoforskare, samt filosofer, ekonomer, psykologer och politiker. Bland besluten från konferensen kan nämnas att möjligheterna att ta fram ett lyckoindex för att styra politiken ska undersökas, samt ett tvärpolitiskt seminarium om lycka ska arrangeras i riksdagen.

Vi på Tidsverkstaden blir av detta bara styrkta i vår uppfattning om att målet med all politisk verksamhet rimligen borde vara att driva utvecklingen mot vad som skulle kunna kallas Hållbart Välbefinnande. Om vi vill ditåt, borde en av de första stegen vara att skrota måttstocken BNP – denna föråldrade idé om att mäta framsteg endast med hur mycket som produceras räknat i ekonomiska termer. Vi vill se BNV som det nya måttet. Det står för Befolkningens och Naturens Välbefinnande. Är det inte det som alla folkvalda egentligen ska ha för ögonen i alla motioner, propositioner och beslut?

De presentatoner som gjorde på konferensen finns (på engelska) på Charity nternationals hemsida www.charity.se under rubrikerna Lyckoforskning – Lyckokonferenser.

Bok om lycka och lidande
Den göteborgske filosofen Bengt Brülde – som var en av huvudattraktionerna på konferensen – sammanfattar den senaste lyckoforskningen i sin nya bok som heter ”Lycka och lidande: begrepp, metod och förklaring”.  Tonvikten i boken ligger på psykologiska faktorers betydelse för upplevelsen av lycka, till exempel vilken påverkan vår personlighet och våra förhållningssätt har på vårt välbefinnande och vår livstillfredsställelse. Bengt visar bland annat att det är bra för vår egen lycka att göra bra saker för andra, att inkomst och social position har begränsad påverkan på lyckan och att hälsa inte är så avgörande som vi kanske tror. Det framgår av forskningen att det är viktigt med relationer, ett arbete och en aktiv fritid. I boken kan man också läsa om vilket slags samhälle som är bäst att leva i ur lyckosynpunkt.

 0 Kommentarer till “Lyckan kommer, lyckan går …”
  1. Bli först att tycka till!
Skriv en kommentar

Föreningen Tidsverkstaden   Södra Larmgatan 6   •   411 16 Göteborg   •   e-post: info@tidsverkstaden.se
Copyright © 2019 Föreningen Tidsverkstaden  •  Om personuppgifter och Cookies  •  Webmaster  •   Credits  •   Powered by WordPress